W związku z realizowaną strategią Grupy, wszystkie inwestycje Grupy ENEA dotyczące zakupów i przejęć podmiotów wytwarzających energię elektryczną i ciepło, a także pozyskiwane przez nią gotowe instalacje i projekty oraz budowane własne źródła energii, będą włączane do ENEA Wytwarzanie S.A. i będą przez nią zarządzane.
ENEA Wytwarzanie S.A. przejmie wszystkie spółki zajmujące się wytwarzaniem energii i ciepła oraz będzie skupiać kompetencje zarządcze i operacyjne w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła całej Grupy Kapitałowej. EC Białystok S.A., Elektrownie Wodne Sp. z o.o., Dobitt Energia Sp. z o.o. zostaną włączone w struktury kapitałowe spółki ENEA Wytwarzanie S.A. jako jej oddziały. Spółki PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach, MEC Piła Sp. z o.o. oraz Windfarm Polska Sp. z o.o. zostaną w pełnej podległości operacyjnej, jako spółki zależne ENEA Wytwarzanie S.A.
Z ramienia Kancelarii projekt koordynują: r.pr. dr Mariusz Bidziński z Departamentu Prawa Gospodarczego, r.pr. Michał Paprocki oraz apl. radc. Katarzyna Wróblewska z Departamentu Prawa Procesowego i Audytu.
To kolejny duży projekt ENEA S.A. w tym roku, realizowany przy udziale Kancelarii. Wcześniej Kancelaria doradzała ENEA S.A. w negocjacjach oraz przy zawarciu umowy nabycia udziałów spółki Windfarm Polska Sp. z o.o. od Equiventus Capital S.à.r.l. (Luksemburg), która jest właścicielem  farmy wiatrowej o mocy 50 MW w Bardach w gminie Dygowo w powiecie kołobrzeskim. Projekt prowadził wspólnik Kancelarii r.pr. Michał Paprocki.

Źródło: Kancelaria Chmaj