Kryzys finansowy pokazał ciemną stronę rynku, gdzie manipulacje są powszechne, a spekulanci podejrzani o nieetyczne praktyki otrzymują wysokie wynagrodzenia i premie.

W wywiadzie z brytyjską deputowaną Arlene McCarthy z frakcji Socjaliści i Demokraci można przeczytać, po co Europie zmiany w tym zakresie i jakie działania będą potrzebne, aby rozwiązać problem spekulantów.

Celem nowych przepisów jest sprawienie, że wszystkie nadużycia na rynku będą podlegały sankcjom prawnym. Te regulacje zajmują się także tymi elementami, których prawo do tej pory nie regulowało (m.in. rynkami towarowymi). Duży nacisk w nowych regulacjach położony jest na dostęp do informacji i współpracę w tym zakresie. Komisja do Spraw Gospodarczych i Monetarnych chce, aby stworzyć zharmonizowane zasady dotyczące sankcji karnych we wszystkich krajach członkowskich UE, co będzie skutkowało tym, że przestępcy nie będą wykorzystywali różnic systemowych na terenie UE. "Nie może być bezpiecznej przystani dla tych, którzy myślą o popełnieniu przestępstwa." - mówi Arlene McCarthy.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.europarl.europa.eu, stan z dnia 11 października 2012 r.