Zainteresowanie e-fakturowaniem w ramach KSeF na razie niewielkie

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Z danych, które Ministerstwo Finansów udostępniło redakcji Prawo.pl, wynika, że firmy nie są szczególnie zainteresowane Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Testy obecnej wersji systemu pokazują jednak zbyt wiele mankamentów. Wystawianie faktur elektronicznych niedługo będzie obowiązkowe dla wszystkich. Firmy liczą więc na zmiany i dopracowanie systemu.

04.08.2022

Niepełnosprawny kandydat na biegłego rewidenta może wnioskować o dłuższy egzamin

Rachunkowość Doradca podatkowy Niepelnosprawność

Wydłużony czas egzaminu oraz możliwość zdawania go na przystosowanym do danej niepełnosprawności sprzęcie komputerowym – to ułatwienia, z których mogą już korzystać kandydaci na biegłych rewidentów, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Ministerstwo Finansów uwzględniło w rozporządzeniu uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich zgłaszane jeszcze w 2020 r.

03.08.2022

Kontrola dowodów księgowych jest konieczna

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe. Kwestia ich prawidłowości ma szczególne znaczenie. Dowody te stwierdzają bowiem dokonanie operacji gospodarczej, co pozostaje w związku z szeroko rozumianą sprawozdawczością finansową. Stąd istotnym zagadnieniem, którego jednostka nie może tracić z pola widzenia, jest zapewnienie kontroli ujmowania dowodów księgowych w księgach rachunkowych.

01.08.2022

Po odwołaniu darowizny nieruchomości licznik pięciu lat bije od nowa

Domowe finanse PIT Rachunkowość

Jeśli darczyńca odwoła darowiznę nieruchomości z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego, a następnie zwróconą nieruchomość sprzeda przed upływem pięciu lat od jej zwrotu, musi zapłacić podatek dochodowy. Moment zwrotu nieruchomości staje się momentem jej ponownego nabycia przez darczyńcę. Tak uznała skarbówka w interpretacji indywidualnej. Eksperci wskazują na pierwsze korzystne jaskółki zmian w orzecznictwie administracyjnym.

30.07.2022

Firmy muszą liczyć się z kontrolą rozliczeń podatku od deszczu

Samorząd terytorialny Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Wkrótce przedawnieniu ulegną pierwsze okresy rozliczeniowe dotyczące podatku od deszczu. Eksperci przewidują, że w najbliższym czasie dodatkową daniną zostanie obciążona jeszcze większa liczba podmiotów. Ponadto - nasilą się także kontrole w tym zakresie. Firmy muszą mieć tego świadomość. Istnieje bowiem duże ryzyko konieczności dopłaty brakujących kwot i odsetek.

28.07.2022

Wprowadzać, czy nie wprowadzać, czyli korekty biegłego rewidenta

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Jeśli audytor uznaje, że korekta jest nieistotna, a więc jej niewprowadzenie nie zniekształca sprawozdania finansowego, to często proponuje, aby klienci podpisali przyjęcie informacji o danej korekcie oświadczając przy tym o jej nieistotności. W takiej sytuacji kwestia odmowy po stronie spółki jest rozwiązana. – pisze Maciej Kozysa, biegły rewident, partner Polska Grupa Audytorska.

27.07.2022

Zasiłek chorobowy wyklucza koszty uzyskania przychodów

PIT Rachunkowość

W przypadku gdy w danym miesiącu jedynym przychodem pracownika był zasiłek chorobowy, to koszty uzyskania przychodów za ten miesiąc nie przysługują również w rozliczeniu rocznym. Warunkiem zastosowania kosztów uzyskania przychodów jest uzyskanie przychodów ze stosunku pracy.

27.07.2022

Czernik: Nie tylko księgowi, także banki wchodzą w kompetencje doradców podatkowych

Prawnicy Rachunkowość Doradca podatkowy

Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości powinno w trybie pilnym zastanowić się nie tylko nad granicami zachodzącymi pomiędzy księgowością a doradztwem podatkowym, doradztwem podatkowym a radcostwem i adwokaturą, lecz przede wszystkim nad aktywnością banków, które już od kilku lat próbują coraz agresywniej przejąć usługi księgowe, czynności doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów.

27.07.2022

Zamówionego towaru nie można wysłać na Ukrainę, ale zaliczka podlega VAT

VAT Rachunkowość Ukraina

Przepisy ustawy o VAT nie przewidują szczególnych rozwiązań pozwalających na zastosowanie 0-proc. stawki VAT do otrzymanej zaliczki na poczet dostawy, która nie doszła do skutku. Wystąpienie siły wyższej i wojna to za mało. Po upływie sześciu miesięcy od otrzymania zaliczki, rozliczenie VAT trzeba skorygować i zastosować stawkę krajową dla takiej dostawy. Potwierdza to skarbówka i eksperci.

22.07.2022

Firmy czekają na wyrok TSUE w sprawie pustych faktur

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki Finanse

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmie się wkrótce pytaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Chodzi o niezwykle istotną kwestię odpowiedzialności za wystawianie pustych faktur, które dokumentują fikcyjne transakcje. Problem mają firmy – zwłaszcza w sytuacji, gdy fałszywe faktury wystawiają na własną rękę ich pracownicy.

21.07.2022

Służbowy samochód w spółkach z estońskim CIT generuje ukryty zysk

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Wydatki na użytkowanie samochodów osobowych przez pracowników spółki do celów mieszanych należy w spółce z estońskim CIT zaliczyć do dochodów niezwiązanych z działalnością gospodarczą w wysokości 50 proc. tych wydatków i opodatkować ryczałtem. Taką niekorzystną interpretację wydały organy skarbowe. MF zapowiada uregulowanie tego problemu w przepisach mających wejść w życie z początkiem 2023 r.

20.07.2022

Usługi podologa bez zwolnienia z VAT, dietetyka ze zwolnieniem - jednak nie zawsze

VAT Rachunkowość Zawody medyczne

Organy skarbowe w najnowszej interpretacji orzekły o prawie do zwolnienia przedmiotowego z VAT dla usług dietetycznych. Odmówiły jednak w przypadku usług podologicznych. Eksperci podkreślają, że interpretacja nie ma jednak uniwersalnego charakteru i nie może być odnoszona do wszystkich usług świadczonych przez dietetyków - zwłaszcza tych, których celem jest jedynie poprawa wyglądu.

19.07.2022

Z odliczeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne warto miesiąc poczekać

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład

W środę, 20 lipca, mija termin rozliczenia zaliczki na PIT za czerwiec lub drugi kwartał. Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie pozwoliły niektórym przedsiębiorcom odliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Już teraz część z nich może odliczyć je od dochodu. Z rozliczeniem warto jednak poczekać do sierpnia. Obliczając PIT za lipiec, składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych – to bardziej opłacalne.

19.07.2022

Od przychodów z praw autorskich płatnik pobierze zaliczkę na PIT

PIT Rachunkowość

Jeśli osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zbywa prawa autorskie na rzecz np. spółki kapitałowej, podmiot nabywający te prawa staje się płatnikiem PIT. Co do zasady, powinien on rozliczyć podatek według zasad ogólnych. Czasami jednak może zastosować ryczałt – m.in. gdy kwota przychodu wynikająca z umowy nie przekracza 200 złotych.

18.07.2022

Andrzej Ladziński: Aplikacji dla przyszłych doradców podatkowych raczej nie będzie

Rachunkowość Doradca podatkowy

Nie wyobrażam sobie, jak mógłby wyglądać wstępny egzamin na aplikację na doradców dla osób, które mają czasem bardzo różne wykształcenie. Czy to miałby być uproszczony egzamin, który kandydaci na doradców zdają w Ministerstwie Finansów? Nie wydaje mi się także, że aplikacja w klasycznej postaci przygotuje właściwie do wykonywania naszego zawodu. Mówi o tym Andrzej Ladziński, doradca podatkowy, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

18.07.2022

Mimo korzystnego orzecznictwa skarbówka nieprzychylna małżonkom-przedsiębiorcom

VAT Rachunkowość Małe i średnie firmy

Przekazanie nieodpłatnie samochodu osobowego wykupionego z leasingu przez żonę prowadzącą działalność gospodarczą do działalności gospodarczej męża stanowi nieodpłatną dostawę towarów, która podlega VAT. Tak uznały organy skarbowe w najnowszej interpretacji. Eksperci zwracają jednak uwagę, że skarbówka nie uwzględnia w tym zakresie orzecznictwa.

16.07.2022

Podatnicy korzystają z umawiania wizyt w urzędach skarbowych

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Za pomocą usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” umówiono do tej pory 7,5 miliona wizyt w całej Polsce. Od niedawna wizytę przez formularz można umówić nawet na trzy tygodnie do przodu. Najczęstszym powodem wizyty w urzędzie skarbowym są sprawy związane z podatkami majątkowymi, rejestrowaniem umów kupna-sprzedaży oraz chęć uzyskania potrzebnych zaświadczeń.

15.07.2022

Wraca temat dużej reformy zawodu doradcy podatkowego

Prawnicy Rachunkowość Doradca podatkowy

Po kilku latach przerwy powraca kwestia zmian w dostępie do zawodu doradcy podatkowego. Mówi się też o poszerzeniu uprawnień doradców. Chodzi m.in. o sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych i postępowania rejestrowe w Krajowym Rejestrze Sądowym. Najpewniej aplikacja, na wzór innych zawodów prawniczych, nie będzie jednak wprowadzona.

15.07.2022

Wynagrodzenia w gotówce powyżej 15 tys. zł wyłączone z kosztów podatkowych

PIT Rachunkowość Finanse

Jednorazowa wartość transakcji to wartość świadczeń dokonywanych na podstawie jednej umowy, a nie wartość poszczególnych płatności. Zapłata miesięcznego wynagrodzenia przedstawicielom handlowym w gotówce, jeśli suma płatności przekroczy kwotę 15 tys. zł, nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów – stwierdził szef Krajowej Administracji Skarbowej.

13.07.2022

Zmiana formy opodatkowania może być kosztowna

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład

Lipcowa nowelizacja podatkowej części Polskiego Ładu pozwala przedsiębiorcom zmienić formę opodatkowania. Można tego dokonać w sierpniu lub w przyszłym roku, podczas składania zeznania podatkowego za 2022 rok. Eksperci przestrzegają jednak przed pułapkami. Zbyt późne rozliczenie PIT może zablokować zmianę formy opodatkowania w przyszłym roku. Podjęte decyzje mogą także spowodować konieczność opłacania dużo wyższych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

12.07.2022