W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie nowelizacji ustawy o VAT zawarto uproszczenia dotyczące dokumentacji sprzedaży, w tym faktur zaliczkowych. To cześć pakietu zmian w rozliczeniach tego podatku, określanych przez MF jako SLIM VAT 3.

Zaliczki bez dodatkowych faktur

Nowe przepisy zakładają odejście od obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych, gdy zaliczka trafi do podatnika niedługo przed wykonaniem usługi czy sprzedażą towaru. Projektowany nowy przepis art. 106b przewiduje, że nie trzeba będzie wystawiać faktury zaliczkowej, gdy otrzymanie zaliczki i czynność opodatkowana następują w tym samym miesiącu.

Sprawdź więcej w LEX: Faktura zaliczkowa - KOMENTARZ PRAKTYCZNY >>>

W ten sposób podatnik będzie mógł ująć zaliczkę wraz z główną częścią zapłaty w tej samej fakturze. Co do zasady wystawia się ją do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży lub wykonano usługę.

 

Wprowadzane udogodnienie nie będzie jednak obowiązkiem, lecz opcją dla podatnika. Jeśli zatem zajdzie potrzeba wystawiania faktury zaliczkowej, podatnik wciąż będzie mógł to zrobić.

Z nowej opcji nie wszyscy jednak skorzystają. Wciąż trzeba będzie wystawiać faktury zaliczkowe w przypadkach, gdy dla wystawiania faktur przewidziano szczególne terminy powstania obowiązku podatkowego. Dotyczy to np. usług budowlanych, dostawy książek czy dostaw towarów w opakowaniach zwrotnych.

Czytaj też: Zaliczki otrzymane i wypłacone w księgach rachunkowych i sprawozdaniach >>>

Już dziś zdarzają się interpretacje organów skarbowych, sugerujące że zbędne jest wystawianie faktur zaliczkowych w tym samym miesiącu, w którym następuje sprzedaż. Nie ma to jednak jednoznacznego oparcia w przepisach. Opisana tu wyraźna nowa reguła w tej sprawie ma zacząć obowiązywać z początkiem 2023 roku, podobnie jak większość pakietu SLIM VAT.

Wirtualne i papierowe paragony 

W ramach elektronicznego unowocześniania dokumentacji sprzedaży, w ustawie o VAT pojawią się też nowe reguły dotyczące faktur i paragonów dokumentujących sprzedaż z użyciem kasy rejestrującej. W związku z wprowadzaniem e-paragonów mają się zmienić przepisy art. 106h.

Gdy faktura będzie dotyczyła sprzedaży z użyciem kasy drukującej tradycyjne (papierowe) paragony, to - tak jak dziś - do egzemplarza faktury, pozostającego u podatnika trzeba będzie dołączać paragon dotyczący danej sprzedaży. Gdy zaś paragon będzie miał formę wirtualną, w dokumentacji podatnika trzeba będzie pozostawić numer tego paragonu oraz numer unikatowy kasy rejestrującej.

 

 

Gdy zaś podatnik będzie wystawiał faktury w formie elektronicznej, to w dokumentacji powinien pozostawić paragon fiskalny w postaci papierowej dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę. Gdy zarówno faktura, jak też paragon będą miały postać wirtualną, w dokumentacji trzeba będzie pozostawić numer tego paragonu  oraz numer unikatowy kasy rejestrującej.

 

Sprawdź również książkę: Faktura VAT 2022 >>