Wydatków na kolejne licencje nie rozliczamy w czasie

Jeżeli dokupienie kolejnych dostępów do licencji na program komputerowy nie wiąże się z nabyciem nowej wartości niematerialnej i prawnej (nowej licencji), wydatki na ten cel stanowią koszty uzyskania...

31.05.2017

Zamiana mieszkań uprawnia do ulgi mieszkaniowej

Pod pojęciem odpłatnego zbycia należy przy tym rozumieć nie tylko sprzedaż za gotówkę, ale również barter, czyli sprzedaż za rzeczy lub zamianę. Za wydatki na cele mieszkaniowe uprawniające do ulgi...

23.05.2017

Jak dokonać korekty zeznania PIT-28?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoZostała zawarta umowa najmu rozliczana przez najemcę na zasadzie ryczałtu. Umowa przewidywała płatność na początku jej zawarcia za cały...

18.05.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski