Jak powinna wyglądać faktura VAT NP?

Faktura VAT NP (czyli faktura dokumentująca czynność podlegającą opodatkowaniu VAT poza Polską) nie musi przede wszystkim zawierać stawki oraz kwoty VAT.

20.01.2014