Urzędnicy wyjaśnią zasady TAX FREE

Od 27 lipca zasady małego ruchu granicznego zaczną obowiązywać w Obwodzie Kaliningradzkim oraz w dużej części województwa warmińsko-mazurskiego. W związku z tym, Urząd Skarbowy w Elblągu planuje...

11.07.2012

Nowe wzory formularzy VAT

Od 25 lipca będą obowiązywały nowe wzory wniosków i formularzy w zakresie podatku od towarów i usług. Wzór zaświadczenia VAT-24 oraz wzory formularzy VAT-23 i VAT-25 zostały dostosowane do...

11.07.2012

KIDP podsumowała finanse na ubiegły rok

Doradca podatkowy

Stanowiskiem z czerwca br. Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanowiła rozliczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2011 na pokrycie nadwyżki...

11.07.2012

Państwo trzyma łupki w garści

Skarb Państwa ma mieć do 40 proc. udziałów w koncesjach wydobywczych gazu z łupków - Dziennik Gazeta Prawna dotarł do szczegółów ustawy o wydobywaniu i opodatkowaniu węglowodorów.

10.07.2012

Spadły ceny kopalin - niższy podatek

Średnie ceny kopalin za czerwiec 2012 r. zmalały w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynoszą odpowiednio - 25.476 zł za tonę miedzi (w maju 26.551 zł) i 3.096 zł za kilogram srebra (w maju 3.103...

10.07.2012

Zbiórki pieniężne doradców podatkowych

Doradca podatkowy

Krajowa Rada Doradców Podatkowych, mając na celu uporządkowanie i usprawnienie procedury towarzyszącej organizacji przez Organy KIDP lub jednostki organizacyjne KIDP zbiórek pieniężnych i...

10.07.2012

Zwolnienie z VAT nie tylko dla producentów

Zniesienie ograniczenia w zwolnieniu z VAT nieodpłatnego przekazywania produktów spożywczych na rzecz OPP z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej - to jeden z postulatów założeń do...

09.07.2012

Nowy wzór deklaracji VAT-22

Opublikowano rozporządzenia wprowadzające nowy wzór dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa...

09.07.2012

Zmiana umowy podatkowej między Polską a Norwegią

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 5 lipca 2012 r. w Oslo został podpisany Protokół zmieniający Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego...

09.07.2012

Rozszerzono katalog formularzy celnych

Katalog formularzy stosowanych w przepisach celnych został rozszerzony o nowe, dotyczące magazynów czasowego składowania - wniosek o udzielenie pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego...

06.07.2012

Darmowy kurs językowy trzeba opodatkować

U przedsiębiorcy który skorzysta z darmowego kursu językowego, który swoim klientom proponuje Orange, powstanie przychód z działalności w postaci nieodpłatnego świadczenia - poinformowała...

06.07.2012

Doradcy czekają na zmiany w pełnomocnictwach

Doradca podatkowy

Doradcy podatkowi reprezentujący klientów w postępowaniu przed urzędem lub izbą skarbową muszą składać pełnomocnictwo za każdym razem do akt sprawy, każdorazowo wnosząc opłatę skarbową w wysokości 17...

06.07.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski