Podnoszenie kwalifikacji - ewidencja punktów z urzędu

Doradca podatkowy

W przypadku niektórych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców podatkowych znanych Krajowej Radzie Doradców Podatkowych z urzędu, wszystkie czynności dotyczące rejestracji danego...

14.08.2014

Strategia niedoceniana

Doradca podatkowy

Połowa polskich przedsiębiorstw z sektora MSP ma sformułowaną strategię marketingową, z czego u nieco ponad 1/3 firm funkcjonuje ona w formie spisanej. Tymczasem strategia marketingowa to konieczny...

14.08.2014

Celnicy zlikwidowali nielegalną hurtownię tytoniu

Ponad 1200 kilogramów tytoniu bez polskich znaków akcyzy zatrzymali mazowieccy funkcjonariusze Służby Celnej na terenie jednej z posesji w Warszawie. Celnicy zabezpieczyli towar o wartości ponad 700...

13.08.2014

Lewiatan chce znaków akcyzy na cygarach

Eksperci Konfederacji Lewiatan postulują krótsze niż przewidywane przez resort finansów zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy na cygara i cygaretki - do 31 grudnia 2015 r., czyli rok...

13.08.2014

Ministerstwo Finansów też założy rejestr dłużników

Ministerstwo Finansów chce poprawić ściągalność należności publicznoprawnych. Pomóc w tym ma stworzenie nowego rejestru dłużnikó do którego trafiać mają osoby zalegające z zapłatą m.in. podatków,...

12.08.2014

Kasy fiskalne: potrzebny dłuższy okres dostosowawczy

Pracodawcy RP popierają zmiany dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które mogą ograniczyć szarą strefę. Wątpliwości budzi jednak dwumiesięczny...

12.08.2014

MF ogłosił średnią cenę miedzi i srebra za lipiec

Resort finansów ogłosił średnie ceny miedzi i srebra w lipcu 2014 r., które mają zastosowanie do obliczenia wysokości stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin. Średnia cena tony miedzi wyniosła...

11.08.2014

Trójka dzieci zwolni od podatku dochodowego

Resort finansów przygotowuje zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych - najuboższe rodziny wielodzietne mogą zostać zwolnione z podatku albo wysokość kwoty wolnej w PIT uzależniona...

11.08.2014

Czynności doradztwa podatkowego nie tylko dla doradców

Doradca podatkowy

W niedzielę, 10 sierpnia br., wchodzą w życie przepisy ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, które znoszą niektóre ograniczenia w podejmowaniu i...

08.08.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski