W projektowanej ustawie o Administracji Podatkowej proponuje się następujące rozwiązania:

1. Wprowadzenie ustawowych regulacji odnośnie do obsługi i wsparcia podatnika w zakresie samodzielnego, prawidłowego i dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych, w tym poprzez:

a) zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej, w tym podejmowanie działań o charakterze informacyjnym i edukacyjnym;

b) zapewnienie obsługi podatnika w centrum obsługi oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Zobacz: W urzędach podatkowych powstaną centra obsługi >>

c) asystenta podatnika przysługującego miokroprzedsiębiorcom przez pierwszych 18 miesięcy prowadzenia działalności.

Zobacz: Asystent podatnika pomoże nowemu przedsiębiorcy >>

2. W celu umożliwienia elastycznego reagowania na potrzeby podatników i płatników proponuje się by katalog kategorii podatników, którzy będą obsługiwani przez tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe wynikał z przepisów rozporządzenia, co umożliwi wyspecjalizowanym urzędom skarbowym skoncentrowanie się wyłącznie na obsłudze największych podmiotów budujących potencjał gospodarczy państwa;

3. Wyodrębnienie z pięciu izb skarbowych, w których funkcjonują Biura Krajowej Informacji Podatkowej, organu wyspecjalizowanego w wydawaniu indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, tj. Biura Krajowej Informacji Podatkowej, które uzyska również status organu podatkowego.

4. Stworzenie warunków prawnych umożliwiających wymianę informacji bezpośrednio pomiędzy jednostkami Administracji Podatkowej oraz administracji publicznej poprzez utworzony Centralny Rejestr Danych Podatkowych.

5. Modyfikację zasad postępowania konkursowego na stanowiska kierownicze w Administracji Podatkowej.

Rozwiązania zaproponowane w nowej ustawie pozwolą na maksymalizację stopnia orientacji na podatnika m.in. dzięki rozwojowi elektronicznych kanałów komunikacji z podatnikami, co w efekcie wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług przez Administrację Podatkową oraz wzmocni jej usługową rolę, jak również przyczyni się do wzmacniania wiedzy i świadomości podatkowej społeczeństwa, a tym samym zwiększania stopnia dobrowolności w wypełnianiu obowiązków podatkowych.

Zobacz też: Będą zmiany w organizacji administracji skarbowej >>