Od 1 stycznia 2015 r. decyzje te będą objęte zwolnieniem od opłaty skarbowej na podstawie pkt 2a w Części I w ust. 53 w kol. 4 załącznika do ustawy z  o opłacie skarbowej. Zmianę tę wprowadzono przepisem art. 6 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, a zwolnienie będzie miało zastosowanie do wszystkich decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego wydanych na wnioski złożone po 31 grudnia 2014 r.