Obce środki trwałe, w tym pojazdy samochodowe, które jednostka jako korzystający przyjęła do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, jeżeli został spełniony jeden z warunków zakwalifikowania do leasingu finansowego, są zaliczane do jej aktywów trwałych. Taka kwalifikacja determinuje konieczność określenia wartości początkowej oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Równolegle wydanie samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu finansowego w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług co do zasady traktowane jest jak dostawa towaru.

                                       

Odliczenie podatku VAT

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła z dniem 1 kwietnia 2014 r. zmiany w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi. Niemniej jednak traktowanie wydania samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu finansowego jako dostawy towaru powoduje, że korzystający otrzymuje fakturę na całą wartość dostawy. Odliczenie podatku VAT w takim przypadku dokonywane jest jednorazowo (z góry). Jak wyjaśnił minister, gdy nie występują przesłanki dokonywania korekty VAT i odliczenia podatku naliczonego w innej niż dotychczas wysokości, wówczas nie zmienia się wartość początkowa środka trwałego do celów ustalania wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Zobacz też: Jak po 1 kwietnia 2014 r. rozliczać VAT od rat leasingowych? >>

Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego