Duże rodziny nadal zwolnione z opłaty skarbowej

Akty stanu cywilnego wydawane w sprawach Karty Dużej Rodziny będą zwolnione z opłaty skarbowej, także po 1 marca 2015 r. przewiduje nowelizacja ustawy o opłacie skarbowej, którą w piątek uchwalił...

07.02.2015

Dochody z VAT mogą być zagrożone

Komisja Europejska przewiduje , że w tym roku polska gospodarka będzie rozwijała się w tempie 3,2 proc., a w 2016 roku - 3,4 proc. Taka perspektywa oznacza, że mogą być zagrożone niektóre dochody...

06.02.2015

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o Służbie Celnej

W czwartek, 5 lutego br., Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych i niektóre innych ustaw, której jednym z celów jest centralizacja zadań...

06.02.2015

Trwa reorganizacja urzędów i izb skarbowych

Od 1 kwietnia ponad 2 tys. pracowników urzędów i izb skarbowych zostanie skierowanych do podstawowych procesów związanych z obsługą podatników, kontrolą i egzekucją. Wewnętrzna reorganizacja tych...

05.02.2015

Marketingowe naczynia połączone

Doradca podatkowy

Stosowanie zróżnicowanych form promocji wzmacnia ostateczny efekt i pozwala zrealizować różne cele marketingowe. Choć zasady etyki zawodowej zawierają pewne ograniczenia w zakresie reklamy, a...

05.02.2015

Czas na podsumowanie punktów za doskonalenie zawodowe

Doradca podatkowy

31 grudnia 2014 r. zakończył się kolejny dwuletni okres, w którym doradca podatkowy, wykonując obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji, zobowiązany był do uzyskania przynajmniej 32 punktów.

05.02.2015

Po lutowym posiedzeniu RPP stopy procentowe bez zmian

Obradująca 3 i 4 lutego br. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 2,00 proc., stopa lombardowa 3,00...

05.02.2015

Małopolskie urzędy skarbowe szkolą na potęgę

W 2014 r. urzędy skarbowe w Małopolsce przeprowadziły rekordową liczbę aż 259 bezpłatnych i otwartych szkoleń dla podatników. Wynik ten pokazuje, że zaangażowanie urzędów skarbowych w edukację...

04.02.2015

Bez akcyzy tylko papierosy wytwarzane domowym sposobem

Od 1 stycznia, zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, za produkcję papierosów uważa się także ich wytwarzanie przez konsumenta przy użyciu maszyny. Za produkcję nie uznaje się jedynie wytwarzania...

04.02.2015

Opłata paliwowa jest objęta zabezpieczeniem akcyzowym

Od 1 stycznia br. kwota zabezpieczenia akcyzowego powinna obejmować zarówno zobowiązanie podatkowe, jak i opłatę paliwową, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, ale do końca roku w...

04.02.2015