Opublikowany 6 maja tekst jednolity ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa uwzględnia zmiany wprowadzone przez 19 nowelizacji (w tym 2 nowelizacje z 2015 r.) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 2 kwietnia 2015 r.

Ustawa normuje:

- zobowiązania podatkowe;

- informacje podatkowe;

- postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające;

- tajemnicę skarbową.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.