Potrzeba określenia katalogu krajów i terytoriów, w których występuje szkodliwa konkurencja, podyktowana jest koniecznością przeciwstawienia się praktykom stosowanym przez niektóre państwa i terytoria zależne, które poprzez świadome wprowadzanie w swoich ustawodawstwach podatkowych rozwiązań ułatwiających podmiotom gospodarczym „przenoszenie” swoich dochodów do tych krajów, ułatwiały im uchylanie się od opodatkowania w innym państwie.

OECD dokonuje okresowej oceny państw i terytoriów w zakresie wymiany informacji podatkowych , w ramach raportów tzw. Peer Review. W 2014 r. 6 obszarów uzyskało pozytywną ocenę w przeglądzie OECD.

W związku z powyższym resort finansów przygotował nowe regulacje, gdzie wykreślono z listy krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową Belize, Bermudy, Gibraltar, Kajmany, Montserrat, Turks i Caicos.

Zgodnie z opublikowanymi przepisami nowe listy obejmują łącznie po 31 państw i terytoriów.

Rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 600) oraz rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 599) wejdą w życie 18 maja br.