Orzeczenia WSA uchylające interpretacje indywidualne organów upoważnionych oraz zmiany...
Jolanta Mazur
11.01.2013
Prokuratorzy i funkcjonariusze CBŚ w czwartek udali się do Ministerstwa Finansów, aby uzyskać...
PAP
11.01.2013
Zmiana systemu opodatkowania nieruchomości z obecnego na oparty na wartości nieruchomości wymaga...
Katarzyna Bogucka
11.01.2013
Od nowego roku w ustawach o podatkach dochodowych (o PIT i o CIT) obowiązują regulacje, których...
Michał Malinowski
11.01.2013
Fakt uzyskania w ramach umowy cash poolingu poręczeń od innych uczestników bez ponoszenia...
Jolanta Mazur
11.01.2013
Ministerstwo Finansów ogłosiło terminy egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się...
Magdalena Stankiewicz
11.01.2013
Interpretacja indywidualna nie traci ważności z powodu wydania interpretacji ogólnej. Podatnik w...
Łukasz Matusiakiewicz
11.01.2013
Jeszcze przyjmowane są zgłoszenia na seminarium VAT 2013 ustawa, dyrektywa orzecznictwo, podczas...
Jolanta Mazur
11.01.2013
Przeznaczenie środków z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na działalność opodatkowaną nie...
Michał Malinowski
11.01.2013
Nowe przepisy o fakturowaniu nie przewidują konieczności opracowania od 1 stycznia Regulaminu...
Adam Bartosiewicz
11.01.2013
Minister finansów chcąc rozwiać wątpliwości dotyczące sposobu wykazywania w deklaracji podstawy...
Jolanta Mazur
11.01.2013
Wysoki poziom usług świadczonych przez kancelarię podatkową nie daje dzisiaj gwarancji pozyskania...
Joanna Polańska-Solarz
11.01.2013
Doradca podatkowy
W 2013 roku możliwa jest nowelizacja ustawy budżetowej i podniesienie deficytu budżetowego z...
PAP
11.01.2013
Minister finansów Jacek Rostowski liczy na dalsze obniżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach....
PAP
10.01.2013
Minister finansów podał średnie ceny miedzi i srebra za grudzień, dla obliczania wysokości...
Jolanta Mazur
10.01.2013
Ustawa o PIT, wymieniając jako jedno ze źródeł przychodów, prawo wieczystego użytkowania gruntów,...
Michał Malinowski
10.01.2013
Wczoraj opublikowana została nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która zawiera zmiany...
Jolanta Mazur
10.01.2013
Minister finansów zmienił rozporządzenie określające wzory deklaracji podatkowych dla podatku...
Jolanta Mazur
10.01.2013
Na podkarpackich drogowych przejściach granicznych w Medyce i Korczowej, jako pierwsze uruchomione...
Michał Malinowski
10.01.2013
Skoro złożenie zgłoszenia jest warunkiem zwolnienia podatkowego, a minister finansów ma obowiązek...
Michał Malinowski
10.01.2013
Jednym z ustawowych obowiązków doradcy podatkowego jest regularne opłacanie składki członkowskiej....
Joanna Polańska-Solarz
10.01.2013
Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w Ordynacji podatkowej, które mają chronić interesy...
Jolanta Mazur
10.01.2013
Wprowadzenie pełnego odliczenia VAT od wszystkich pojazdów nabywanych przez firmy pociągnęłoby...
Jolanta Mazur
10.01.2013
Podatnik, o którym mowa, od 1 marca 2013 r. nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego z...
Tomasz Krywan
10.01.2013
Premier Irlandii Enda Kenny wyraził w czwartek nadzieję, że na lutowym szczycie UE dojdzie do...
Widzyk Anna
10.01.2013
Senator PSL Andżelika Możdżanowska wyraziła w środę ubolewanie, że zgłoszone przez klub PSL...
PAP
10.01.2013
Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w środę stopy procentowe NBP, co oznacza, że od czwartku do 13...
PAP
09.01.2013
Służba Celna, na podstawie danych dotyczących tylko towarów, od których odebrano podatek VAT,...
Michał Malinowski
09.01.2013
Nie obowiązują i w 2013 r. nie będą obowiązywały maksymalne ustawowe terminu płatności.
Tomasz Krywan
09.01.2013
Nie wystarczy wykazanie, że podatnik mógł gdziekolwiek nabyć towar lub usługę i wykorzystać je w...
Michał Malinowski
09.01.2013