Jeżeli pieniądze zostały zebrane w wyniku zbiórki publicznej, to przy pojedynczych darowiznach od...
Jolanta Mazur
30.01.2017
Zatrzymano siedem osób w związku z działalnością grupy przestępczej, która wyłudzała VAT przy...
Jolanta Mazur
30.01.2017
Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Tzw....
Jolanta Mazur
30.01.2017
Zmiany w sposobie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych polegające na umożliwieniu...
Jolanta Mazur
30.01.2017
Spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego przez matkę i ojca nie stanowi wydatku małoletniej...
Michał Malinowski
30.01.2017
W terminie 30 dni od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego możemy do naczelnika urzędu...
Jolanta Mazur
27.01.2017
W przypadku przejęcia pracowników w trybie kodeksowym przyjęło się, że nowy pracodawca powinien...
Paweł Ziółkowski
27.01.2017
Gdy bezpośrednio z ustanowionej normy wywieść można, kto podlega zwolnieniu, a nie tylko, jaki...
Michał Malinowski
27.01.2017
Po pierwszym czytaniu Sejm zdecydował o kontynuowaniu w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka...
Jolanta Mazur
27.01.2017
Umorzenie odsetek powyżej oprocentowania maksymalnego nie stanowi przysporzenia majątkowego, a tym...
Michał Malinowski
27.01.2017
Sejm przyjął przepisy zaostrzające odpowiedzialność karną za wyłudzenia VAT na podstawie fikcyjnych...
Jolanta Mazur
27.01.2017
O walce z wyłudzeniami podatku VAT i nowelizacjach ustaw, które z założenia miały ten proceder...
Inny
27.01.2017
Nowe sposoby nadzoru nad wykonywaniem funkcji biegłego rewidenta iograniczenia dlafirm...
Inny
27.01.2017
Zamiast centralnego rejestru faktur, resort finansów planuje wprowadzić mechanizm podzielonej...
Jolanta Mazur
26.01.2017
Jeżeli kwota faktycznie poniesionych w przeszłości nakładów nie odpowiada ich realnej wartości na...
Michał Malinowski
26.01.2017
W ramach rządowych działań polegających na transparentności i budowie zaufania między administracją...
Jolanta Mazur
26.01.2017
1 stycznia 2017 r. rozpoczął się proces likwidacji Ministerstwo Skarbu Państwa, który trwał będzie...
Jolanta Mazur
26.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoJak powinno się ustalić kurs EUR, które...
Tomasz Krywan
26.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoSpółka z o.o. ponosi koszty obsługi...
Dominik Klemens
26.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoFirma otrzymała we wrześniu 2016 r....
Adam Bartosiewicz
26.01.2017
26 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości, której celem jest...
Jolanta Mazur
26.01.2017
Dla określenia, która z dostaw w łańcuchu jest dostawą ruchomą znaczenie ma kwestia organizacji...
Michał Malinowski
26.01.2017
Jeśli kancelaria lub biuro rachunkowe decyduje się na prezentację swojej oferty w dzienniku...
Joanna Polańska-Solarz
26.01.2017
Doradca podatkowy
Tworzenie firmowej strony to złożony proces, na który składa się wiele etapów i decyzji. Aby...
Joanna Polańska-Solarz
26.01.2017
Doradca podatkowy
Nowe przepisy odokumentowaniu transakcji transferowych nakładają na przedsiębiorców obowiązek...
Inny
26.01.2017
Na stronie resortu finansów opublikowany został wzór miesięcznych informacji o podmiotach, na rzecz...
Jolanta Mazur
25.01.2017
W przypadku wypłaty trzynastki po ustaniu zatrudnienia kwota zmniejszająca podatek nie powinna być...
Paweł Ziółkowski
25.01.2017
Utrata statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową była samodzielną podstawą do utraty prawa...
Michał Malinowski
25.01.2017
Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra rozwoju i finansów projekt ustawy o systemie...
Jolanta Mazur
25.01.2017
Minister rozwoju i finansów określił sposób prowadzenia przez przedsiębiorców okrętowych wykazu...
Jolanta Mazur
25.01.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski