Fałsz intelektualny dokumentu, polegający na wpisaniu w nim nieprawdy przez osobę uprawnioną do...
Prawo.pl
28.03.2017
Uregulowanie w jednym akcie prawnym zagadnień związanych z wymianą informacji podatkowych i...
Jolanta Mazur
28.03.2017
Minister rozwoju i finansów ogłosił ceny paliw dla potrzeb obliczenia i wpłacenia podatku od...
Jolanta Mazur
27.03.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoPodatnik VAT czynny dokonuje transakcji...
Marcin Andrzejowicz
27.03.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoCo grozi zleceniodawcy, jeżeli zawrze...
Radosław Kowalski
27.03.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoUszkodzony materiał (zarysowania,...
Paweł Ziółkowski
27.03.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoBiegła rewident badająca sprawozdanie za...
Dorota Mikulska
27.03.2017
Dzielenie płatności kwoty wynikającej z jednej faktury, w związku z obniżeniem limitu płatności...
Sławomir Liżewski
27.03.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoCzy funkcjonujący w firmie składnik...
Joanna Stępniak
27.03.2017
Ministerstwo Rozwoju i Finansów nie przedstawiło posłom oceny skutków uszczelniania systemu...
Inny
27.03.2017
W dniach 20-22 marca 2017 r. we Wrocławiu odbyło się seminarium dotyczące przeglądu pakietu...
Jolanta Mazur
27.03.2017
Możliwość posługiwania się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP wprowadza zmiana...
Jolanta Mazur
27.03.2017
Akcja edukacyjna resortu finansów, która zachęca Polaków do wspierania uczciwych przedsiębiorców...
Jolanta Mazur
27.03.2017
Uproszczenie dotychczasowego systemu podatkowego jest wyraźnie preferowane przez większość Polaków....
Inny
27.03.2017
Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała 22 marca 2017 r. Piotra Walczaka na stanowisko...
Inny
24.03.2017
Jednolite Pliki Kontrolne wykorzystywane są do identyfikacji nieprawidłowości w realizacji...
Jolanta Mazur
24.03.2017
Przeciwdziałanie oszustwom w VAT było tematem spotkania doradczego, które odbyło się w Warszawie w...
Jolanta Mazur
24.03.2017
Usługi świadczone emerytom przez GOPS w postaci organizacji zajęć na UTW w zamian za czesne...
Michał Malinowski
24.03.2017
Od 1 stycznia 2017 r. branża budowlana została objęta mechanizmem tzw. odwrotnego obciążenia w...
Jolanta Mazur
24.03.2017
Polska ma najbardziej niestabilne prawo w Unii Europejskiej, mimo to rząd uparcie zachęca...
Krzysztof Oflakowski
24.03.2017
Podwyższone koszty uzyskania przychodów mogą objąć także premię uznaniową, o ile jest bezpośrednio...
Michał Malinowski
24.03.2017
Ministerstwo Finansów przypomniało, że 27 marca upływa termin przekazywania informacji o...
Jolanta Mazur
24.03.2017
W sytuacji, gdy pierwotnie podatnik zakupił nieruchomość z myślą o wykorzystywaniu jej do...
Michał Malinowski
23.03.2017
Wprowadzenie możliwości udzielenia przedsiębiorcom realizującym zadania na rzecz bezpieczeństwa i...
Jolanta Mazur
23.03.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoSpółka powiązana (A) dokonuje sprzedaży...
Adam Bartosiewicz
23.03.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoW spółce dominującej w 2012 r. zostały...
Dominik Klemens
23.03.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoCzy wysyłając JPK należy w ewidencji...
Mariusz Jabłoński
23.03.2017
Stworzenie podstaw prawnych do prowadzenia przez izbę rozliczeniową systemu informatycznego w celu...
Marcin Krudysz
23.03.2017
Wiosna to czas składania rocznych zeznań podatkowych również dla osób, które z ramienia polskich...
Inny
23.03.2017
Aktywna komunikacja marketingowa to szereg działań, których celem jest dotarcie do klienta z...
Joanna Polańska-Solarz
23.03.2017
Doradca podatkowy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski