Koniec z przekazywaniem szkół gminnym spółkom

Jednostka samorządu terytorialnego nie będzie już mogła przekazać szkoły utworzonej przez siebie spółce. Taką zmianę wprowadzi nowela ustawy o systemie oświaty, która wejdzie w życie w marcu 2015 r.

09.02.2015

Kilka poprawek Senatu do noweli ustawy oświatowej

Senat zaproponował w sobotę kilka poprawek do noweli ustawy oświatowej dot. oceniania uczniów. Poprawki senatorów wprowadzają większą indywidualizację pracy z uczniem oraz wymóg dostosowania wymagań...

07.02.2015

Kurator od razu zlikwiduje niebezpieczne kolonie

Resort edukacji przygotował nowelizację ustawy o systemie oświaty dotyczącą zasad organizacji wypoczynku. Kuratorzy oświaty będą mieli więcej uprawnień pozwalających im wyegzekwować swoje zalecenia.

29.01.2015

Zmiany w organizacji roku szkolnego w zawodówkach

Resort edukacji przygotował nowelizację rozporządzenia regulującego organizację roku szkolnego. Zajęcia w ostatnich klasach szkół zawodowych nie będą już kończyć się wcześniej.

22.01.2015

Awans zawodowy także po urlopie macierzyńskim

Urlop macierzyński wkrótce przestanie być przeszkodą w kontynuowaniu stażu na wyższy stopień awansu zawodowego. Lukę w prawie usunie uchwalona niedawno nowela ustawy o systemie oświaty.

20.01.2015