Za dużo pieniędzy na nadzór pedagogiczny
Nowela ustawy o systemie oświaty ma na nowo zorganizować cały system nadzoru pedagogicznego.
Po zmianach organy nadzoru pedagogicznego mają lepiej i w sposób obiektywny oceniać pracę placówek. Wizytatorzy będą mogli kontrolować szkoły bez zapowiedzi, a dyrektor będzie musiał dostosować się do ich uwag w wyznaczonym terminie.

Wizytator sprawdzi lekcję bez uprzedzenia>>

Do poprawy efektywności przyczynić ma się także upoważnienie resortu edukacji do tworzenia nowych jednostek realizujących kompetencje w zakresie nadzoru pedagogicznego. Ten pomysł stał się zarzewiem sporu MEN z Ministerstwem Finansów, które w uwagach zgłoszonych do projektu podkreśliło, że tworzenie nowych jednostek będzie zbyt kosztowne dla budżetu. Resort edukacji odmówił wycofania się z pomysłu, odpowiadając, że nowa organizacja nadzoru pedagogicznego nie wygeneruje dodatkowych kosztów.

W 2015 r. nowy nadzór pedagogiczny i ograniczenia w stosowaniu Karty Nauczyciela>>

Nowe egzaminy pochłoną zbyt dużo pieniędzy
Ministerstwo Edukacji Narodowej odmówiło także przyjęcia uwag dotyczących ograniczenia kosztów przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.
W uwagach do projektu MF podkreśla, że resort edukacji nie ma podstaw do żądania dodatkowych pieniędzy na nową organizację komisji egzaminacyjnych. Według ministerstwa nie ma powodu, by zwiększać zatrudnienie w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ponieważ wszelkie zmiany dotyczące działania komisji powinny odbywać się przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.
MEN nie podziela tego stanowiska - podkreśla, że potrzebuje dodatkowych pieniędzy na zatrudnienie w CKE pracowników zajmujących się kontrolą i audytem.

Resort edukacji też nie chce likwidacji nauczycielskich czternastek>>

MEN przygotuje nowy projekt
Spór powoduje, że prace nad ustawą mogą się przeciągnąć. Komitet Stały Rady Ministrów, który zajmował się niedawno nowelą, ustalił, że MEN przygotuje nową wersję projektu. Zalecił także resortowi edukacji podjęcie próby dodatkowych uzgodnień z MF ws. spornych kwestii.
Ustawa miała wejść w życie na początku przyszłego roku, część zmian - jak ograniczenie uprawnień niektórych nauczycieli pracujących w ministerialnych placówkach, miała obowiązywać od stycznia. Ustalenia Komitetu Stałego Rady Ministrów>>

MEN porzucił reformę Karty Nauczyciela, ale zmiany będa>>