Zmiana ma charakter porządkujący, dostosowuje akty wykonawcze do treści ustawy o systemie oświaty, która - po nowelizacji w 2013 r. - wprost wskazuje, na jakie cele szkoły mogą przeznaczyć dotację oświatową. Z tego powodu ustawodawca uznał, że zbędne jest powtarzanie tego w aktach wykonawczych, w przepisach dotyczących zakresu danych wskazywanych w rozliczeniu dotacji. Zmiany będą obowiązywać od 6 listopada 2014 r.

WSA: pensja dla organu prowadzącego nie z dotacji oświatowej>>

Źródło: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym (Dz. U. poz. 1053) i Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 1054).

WSA: dotacja oświatowa przysługuje również na obsługę finansową szkoły>>

Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziachPolecamy publikację: "Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach">>