Zmiana szkoły może uratować przed powtarzaniem klasy

Uczeń, który nie zaliczył przedmiotów zawodowych, będzie mógł podjąć naukę w klasie programowo wyższej po przeniesieniu się do liceum. Nowe regulacje wprowadzi rozporządzenie, którego projekt...

20.04.2015

Wizytator nie wystawi szkole oceny

Kuratoria nie będą wystawiały szkołom ocen - resort edukacji wyszedł z założenia, że uproszczone noty szufladkują placówki, zamiast mobilizować je do lepszej pracy.

07.04.2015

Kurator sprawdzi, ile umie cudzoziemiec

Częścią procedury uznawania zagranicznych świadectw będzie rozmowa sprawdzająca, podczas której kurator zweryfikuje wiedzę osoby, starającej się o uznanie dokumentu potwierdzającego wykształcenie...

30.03.2015

Dyrektor już nie zwolni ze wszystkich lekcji wf

Od przyszłego roku szkolnego uczeń nie będzie już zwalniany ze wszystkich zajęć wychowania fizycznego, a jedynie z wykonywania niektórych czynności na tych lekcjach. Taką zmianę wprowadzi nowe...

30.03.2015

Prawie 50 zł za trzecie podejście do matury

Osoba, która trzeci raz przystępuje do matury, będzie musiała wnieść opłatę. Dzięki temu zmaleć ma liczba osób, które zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu, a potem nań nie przychodzą.

27.03.2015

Dopłaty do mleka dla szkół będą niższe

Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia określającego nowe kwoty dopłat na mleko i produkty mleczne dla szkół. W przyszłym roku szkolnym zmaleją dopłaty do mleka białego i twarogu.

26.03.2015