Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 35) obejmie przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły (z wyjątkiem szkół dla dorosłych) i inne placówki systemu oświaty. Znikną z nich produkty z dużą zawartością cukru, soli i tłuszczów. Żywności niedopuszczonej do sprzedaży w szkołach nie będzie też można reklamować w tych placówkach i w ich pobliżu.

Senat za poprawkami ws. zakazu sprzedaży fast foodów w szkołach>>

Grupę środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży w jednostkach systemu oświaty ustalał będzie minister zdrowia w drodze rozporządzenia. Dyrektor placówki zyska natomiast prawo ustalenia szczegółowej listy produktów dopuszczonych do sprzedaży - robić to będzie w porozumieniu z radą rodziców.
Szkoła będzie mogła rozwiązać - bez wypowiedzenia i bez odszkodowania - umowę z przedsiębiorcą, który naruszy nowe przepisy. Za złamanie zakazu sprzedawca ukarany zostanie również grzywną do 5000 zł.

Książka do muzyki promuje niezdrowe jedzenie?>>