Technik mody na liście zawodów szkolnictwa zawodowego

Technik przemysłu mody z kwalifikacjami: projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych oraz organizacja procesów wytwarzania tych produktów to kolejna profesja, której uczyć będą szkoły zawodowe.

27.05.2015

Trudniej o wspomagacze na uczniowską imprezę

Senat bez poprawek przyjął ustawę zaostrzającą przepisy dotyczące dopalaczy oraz handlu lekami sprzedawanymi bez recepty. Aptekarz będzie mógł odmówić sprzedaży leku zawierającego pseudoefedrynę.

21.05.2015

Szkoły dostaną pieniądze na zainstalowanie monitoringu

Organy prowadzące, które chcą w tym roku dostać pieniądze na wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa w szkołach, muszą złożyć wniosek do 15 września. Taki zapis znajdzie się w rozporządzeniu,...

11.05.2015

Gimnazja i zawodówki nie zatrudnią po licencjacie

Nauczyciele zatrudniani w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych będą musieli legitymować się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia. Taką zmianę przewiduje rozporządzenie, którego...

06.05.2015

Nie wzrośnie dopłata do mleka dla szkół

W roku szkolnym 2015/2016 dopłata krajowa do produktów mlecznych dla szkół utrzymana zostanie na poziomie 118 mln zł. Podwyżek nie będzie, mimo że zeszłoroczne wnioski składane przez placówki...

05.05.2015

Zawodówki wyszkolą kadrę dla lotnisk

MEN uruchomi proces kształcenia w zawodzie: technik lotniskowych służb operacyjnych. Taka propozycja znalazła się w projekcie noweli klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

30.04.2015

Egzamin zawodowy wkrótce na nowych zasadach

Minister edukacji podpisała rozporządzenie szczegółowo regulujące zasady przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Przepisy dostosowane zostaną do marcowej noweli ustawy o...

28.04.2015