Trwają pracę nad rozporządzeniem określającym szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. MEN określi w nim m.in. sposób wyliczania opłat za przystąpienie do egzaminu zawodowego.
Kwota uzależniona została od wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego przygotowanie pedagogiczne.

Opublikowano nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach>>

Opłata pobierana od zdającego wyniesie 5,5 proc. tej stawki (obecnie ok. 170 zł). Mniej zapłacą osoby, które przystąpią do egzaminu ponownie - opłaty wyniosą jedną trzecią stawki podstawowej za część pisemną i dwie trzecie za część praktyczną.
Rozporządzenie dopuści także możliwość zwolnienia zdającego z konieczności ponoszenia kosztów egzaminu. Uprawnienie takie będzie miał dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zmiany mają obowiązywać  od 1 września 2015 r. Projekt>>
 

Nowe profesje w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego>>