Obecnie obowiązujące przepisy Karty Nauczyciela nie przewidują wyjątków od zasady, że dłuższa niż rok nieobecność w pracy powoduje konieczność powtarzania stażu na wyższy stopień awansu zawodowego. Zmieni to nowela wprowadzana wraz z przepisami dotyczącymi oceniania i egzaminowania uczniów.
Do osób, którym w trakcie stażu urodziło się dziecko, stosowany będzie dodawany przez nowelę art. 9d ust. 5a KN.

Sprawy pracownicze będą tematem II zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się 26 marca 2015 r.>>
Stanowi on, że jeżeli nieobecność spowodowana jest urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub ojcowskim, konieczność powtarzania całej procedury wystąpi dopiero po upływie roku i sześciu miesięcy. W pozostałych przypadkach nadal będzie to termin roczny.
Nowelę ustawy o systemie oświaty, która wprowadzi opisane zmiany, w lutym uchwalił Sejm. Większość przepisów wejdzie w życie 31 marca 2015 r.

Kurator może zaliczyć do stażu okres pracy w innej szkole>>

Karta Nauczyciela. Komentarz  Karta Nauczyciela. Komentarz>>