Zmiany wprowadzi uchwalona niedawno nowela ustawy o systemie oświaty. Według nowych przepisów osoby po raz trzeci przystępujące do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu oraz te, które w poprzednich latach zadeklarowały chęć przystąpienia do egzaminu, ale się na nim nie pojawiły, będą musiały wnieść opłatę.

Matura 2015: szkoła decyduje, czy na polskim przyda się komputer>>

Konkretną kwotę określi rozporządzenie ministra edukacji - wysokość opłaty za dany egzamin maturalny nie będzie mogła być jednak wyższa niż średni koszt przeprowadzania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części  pisemne. Nowe przepisy mają być stosowane dopiero od przyszłego roku.

Fałszywy dyplom to nie powód, by unieważnić maturę>>