Dzięki noweli ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii uwzględniać będzie większą liczbę szkodliwych substancji. Zmiany dotyczyć będą m.in. środków, do których produkcji użyto ziela konopi innych niż włókniste - braki w tym zakresie pozwalały na wprowadzenie do obrotu środków, zawierających duże ilości THC.
Usunięta zostanie również luka, umożliwiająca przywóz środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Zgodnie z obecnym prawem – zakazane jest wytwarzanie i wprowadzania do obrotu środków zastępczych, nie istniał natomiast zakaz ich przywozu.

Marihuana i leki bez recepty niezbędne, by być na topie w szkole>>

Nowe przepisy mają również zapobiegać używaniu do celów pozamedycznych powszechnie dostępnych leków. Po zmianach farmaceuci będą informować o sposobie dawkowania oraz możliwych zagrożeniach i działaniach niepożądanych, związanych ze stosowaniem wydawanych produktów leczniczych, które zawierają w składzie substancje psychoaktywne. Zyskają także uprawnienia do odmowy sprzedaży produktu tej samej osobie, jeżeli uzna, że produkt nie będzie wykorzystywany w celach leczniczych. Te ostatnie zapisy obejmą przede wszystkim leki zawierające pseudoefedrynę, które działają pobudzająco i często wykorzystywane są do innych, niż leczenie kataru, celów.

MEN: coraz więcej uczniów uzależnia się od leków>>