Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia określającego kwalifikacje, które musi posiadać nauczyciel starający się o pracę w szkole dla Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą. W obecnym stanie prawnym o skierowanie do takiej placówki ubiegać mogą się jedynie nauczyciele, którzy mogą przedstawić ocenę pracy uzyskaną w okresie pięciu lat przed złożeniem wniosku.

Organizacja pozarządowa będzie szkolić nauczycieli za granicą>>

Po noweli ten wymóg zniknie - MEN wyszedł z założenia, że takie obostrzenie jest zbędne i eliminuje wielu doświadczonych pedagogów, którzy od lat byli kierowani do pracy w środowiskach polskich za granicą, przez co nie mają aktualnej oceny pracy. Po zmianach wystarczać będzie, że kandydat uzyskał dobrą ostatnią ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w zw. z awansem zawodowym nauczycieli. Pełna treść projektu>>

Nagroda jubileuszowa: pracę za granicą należy doliczyć do stażu>>