Obwieszczenie zastąpi wykaz określony w obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2013 r. (M. P  poz. 1025).
Na liście znalazło się 13 jednostek podległych MEN i 70 nadzorowanych przez ministerstwo - w tym Centrum Nauki Kopernik, nadzorowane wspólnie z innymi organami.

Źródło: Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 936).