Kontrowersyjny wskaźnik Di
Spór o wskaźnik określający liczbę pedagogów zatrudnionych na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela toczy się od 2013 r. W rozporządzeniu regulującym rozliczanie subwencji na 2014 r. resort edukacji po raz pierwszy określił jego minimalną wartość dla gmin, które nie zatrudniają żadnego nauczyciela - wynosi on 0,87.
MEN uzasadniał tę zmianę koniecznością ochrony jednostek samorządu terytorialnego, w których duża liczba nauczycieli dyplomowanych odchodzi na emeryturę (wysokość subwencji uzależniona jest od liczby uczniów oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli).

Gmina, która nie prowadzi szkół, i tak dostanie subwencję>>

Innego zdania był Związek Nauczycielstwa Polskiego, zarzucał resortowi, że chce w ten sposób chronić interesy konkretnej jednostki samorządu terytorialnego, która jako jedyna nie prowadzi żadnej szkoły - gminy Hanna. Protesty nie przyniosły jednak efektu.

Stare zasady, ale ze stałą wartością
W 2015 r. MEN chce zrezygnować z wartości 0,87 i wskaźnik będzie wyliczany ze wzoru, który obowiązywał przed 2014 r. Nie oznacza to jednak, że resort nie uwzględni gmin, które nie zatrudniają nauczycieli na zasadach Karty Nauczyciela. Przy wyliczaniu wysokości subwencji dla takiego samorządu, jako płacowy wskaźnik struktury zatrudnienia nauczycieli (Wa,i) przyjmowana będzie liczba 1. Jako że pozostałe składniki, które obejmuje wzór, mają stałą wartość, wskaźnik Di dla gminy niezatrudniającej żadnego nauczyciela wyniesie 1 zamiast 0,87.

Związkowcy do MEN: podział subwencji musi być zgodny z prawem>>

Wzór: Di = Wr + (1-Wr) * Wa,i (Wr to średni dla kraju wskaźnik wydatków rzeczowych i płacowych dla pracowników administracji - wynosi jednolicie 0,25 dla wszystkich samorządów), Wa,i - jw. 1 w przypadku gminy, która nie zatrudnia nauczycieli).

"Wartość wskaźnika została zaproponowana na poziomie neutralnym, tzn. takim, który nie powoduje korekty liczby uczniów przeliczeniowych" - pisze lakonicznie MEN w uzasadnieniu.
W 2015 r. zwiększony zostanie także średni wskaźnik wydatków rzeczowych i płacowych dla pracowników administracji (Wr) - wyniesie on 0,25 zamiast dotychczasowych 0,2. Projekt rozporządzenia>>

Subwencja oświatowa wzrośnie o 63 zł>>

Finansowanie oświaty tematem KKDS>>