Sposób wyliczania bez zmian
Wysokość części subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego uzależniona jest od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów, typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Finansowy standard podziału, uzyskany przez podzielenie ogólnej kwoty subwencji (po odliczeniu od niej rezerwy, która w 2015 r. wyniesie 0,4 proc. kwoty subwencji) przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych. MEN wyliczyło, że w 2015 r. standard A wyniesie 5306,03 zł. Będzie zatem 1,2 proc. (63 zł) wyższy od tegorocznego (5241,89 zł).

Nauczyciele bez podwyżek do 2016 r.>>

Nowe zasady finansowania szkół dla dorosłych
Rozporządzenie wprowadzi nowe wskaźniki dla uczniów szkół dla dorosłych. Ma to związek z obniżeniem o ponad 40 proc. liczby zajęć edukacyjnych w tego rodzaju placówkach - zmiana dotyczyć będzie szkół niepublicznych, dla których w 2015 r. wyniosą 0,35.

MEN sprawdzi wydawanie pieniędzy na uczniów niepełnosprawnych>>

Więcej pieniędzy dla samorządów prowadzących małe szkoły
Zmiany obejmą też zasady subwencjonowania szkół w miejscowościach, w których liczba mieszkańców nie przekracza pięciu tysięcy. Zmieni się m.in. sposób wyliczania pieniędzy dla gimnazjów w tych ośrodkach - do uczniów takich szkół stosowana będzie nowa waga (P2) o wartości 0,27. Zmianę MEN tłumaczy faktem, że oddziały gimnazjów w większych miastach są o 14,3 proc. liczniejsze.
Projekt zakłada również wprowadzenie nowej wagi P3 o wartości 0,18 dla uczniów małych szkół podstawowych (do 70 uczniów). Dzięki temu samorządy mają mieć więcej pieniędzy na prowadzenie niewielkich placówek.
"Koszty funkcjonowania tych szkół w przeliczeniu na ucznia są wyższe, niż szkół większych, stąd zachodzi potrzeba udzielania wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących te szkoły" - podkreśla resort w uzasadnieniu do projektu. Pełna treść projektu>>

Finansowanie oświaty będzie jednym z tematów  XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>