VI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli odbędzie się w Warszawie w dniach 22 – 23 października 2014 r.
Prelegenci zapoznają uczestników konferencji z najnowszymi zmianami w prawie oświatowym, m.in. ze skutkami reformy wprowadzającej rządowy podręcznik oraz z zasadami zatrudniania asystentów nauczycieli. Tematem spotkania będzie także finansowanie oświaty.

Prof. Jeżowski: finansowanie niesamorządowych szkół to realizacja zasady subsydiarności>>

Marcin Litwinowicz, naczelnik wydziału w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy opowie m.in. o zasadach rozliczania dotacji przedszkolnych, zwłaszca zaś o obowiązku pokrywania przez gminy kosztów wychowania przedszkolnego, w sytuacji gdy dziecko uczęszcza do szkoły w innej gminie.

Gmina nie sprawdzi, jak inny samorząd wykorzystał przedszkolne dotacje>>

Uczestnicy KKDS będą mogli bezpłatnie wziąć udział także VII edycji konferencji Rozwiązania HR, która odbędzie się 22 października 2014 w Warszawie, również w hotelu Gromada. Wystąpienia prezentowane podczas tego wydarzenia będą niesamowitą okazją do pogłębienia wiedzy dotyczącej tematyki zarządzania zasobami ludzkimi w placówce oświatowej. Więcej na stronie KKDS>>

Dr Russell J. Quaglia gościem XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół>>