Umiejętność argumentacji do poprawki u ósmoklasisty

Zarządzanie oświatą

Uczniowie mają problem z gramatyką, interpunkcją oraz zadaniami wymagającymi rozumowania i argumentacji - wynika z diagnozy umiejętności ósmoklasistów, której wyniki opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Uczestniczyło w niej 4 770 uczniów z 99 szkół podstawowych w całym kraju.

21.02.2019

Eksperci: zawieszenie matury z matematyki to zły pomysł

Poziomu nauczania nie da się zmierzyć wynikami egzaminu krajowego ani stopniami wystawianymi przez nauczycieli – komentują dydaktycy Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego.

21.02.2019

O wyborze szkoły powinno decydować oboje rodziców

Zarządzanie oświatą

Ruszyła rekrutacja do warszawskich podstawówek, pierwszy etap potrwa do 7 marca 2019 r. Wcześniej muszą się zadeklarować osoby, które chcą zapisać dziecko do szkoły muzycznej lub sportowej. Wniosek o przyjęcie do szkoły powinien zostać podpisany przez oboje rodziców.

21.02.2019

Samorządowcy chcą zmian w wynagrodzeniu nauczycieli

Kadry w oświacie

Wynagrodzenia nauczycieli powinny być wyższe i wypłacane w formie dotacji, bo na razie gminy muszą do nich dopłacać - uważają samorządowcy ze Związku Miast Polskich. Samorządowcy wyliczają, że wydatki na oświatę w ciągu dwóch lat wzrosły o 7 mld zł. Samorządowcy apelują o wspólną walkę o odpowiedni poziom finansowania oświaty z budżetu państwa!

19.02.2019

NIK za zawieszeniem matury z matematyki. MEN i CKE przeciwko

Kadry w oświacie

Najwyższa Izba Kontroli rekomenduje zawieszenie obowiązkowej matury z matematyki i zmianę rodzaju niektórych zadań w arkuszach egzaminacyjnych. Zdaniem dr. Marcina Smolika, dyrektora CKE, obowiązkowa matura z matematyki jest niezbędna i przynosi liczne korzyści. MEN także wyklucza zawieszenie egzaminu.

19.02.2019

Nauczyciel pomagający osobom LGBT+ w każdej warszawskiej szkole

Zarządzanie oświatą

W każdej szkole będzie nauczyciel wyznaczony do monitorowania sytuacji uczniów LGBT+, a zajęcia wychowania seksualnego uwzględnią tematykę orientacji seksualnej. To niektóre założenia Warszawskiej Deklaracji LGBT+, którą podpisał we wtorek Rafał Trzaskowski.

19.02.2019

NIK: Matematyka w szkole mocno kuleje

Polska szkoła zamiast rozwijać zdolności matematyczne, raczej je zabija - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Sytuacji nie poprawiła także matura z matematyki. Aż 42 proc. uczniów kontrolowanych szkół ponadgimnazjalnych miała na świadectwach z matematyki tylko ocenę dopuszczającą. Źle przeprowadzana jest również matura z matematyki i NIK wnosi o jej zawieszenie do czasu rozwiązania problemów z zadaniami.

19.02.2019

ZNP pyta ministerstwo o koszty kampanii reklamowej

Kadry w oświacie

Związek Nauczycielstwa Polskiego pyta resort edukacji, ile pieniędzy wydał na reklamy. Chodzi m.in. o publikacje prasowe dotyczące podwyżek dla nauczycieli. Związkowcy zażądali od resortu oświaty faktur, które MEN otrzymało za publikacje.

18.02.2019

Dyscyplinarki dla nauczycieli uchybiających godności zawodu

Zarządzanie oświatą

Dyrektor reaguje na uchybienia popełniane przez nauczyciela, wszczynając procedurę oceny pracy lub zawiadamiając rzecznika dyscyplinarnego - wyjaśnia wiceminister edukacji Maciej Kopeć w odpowiedzi na pytanie dotyczące plagi postępowań dyscyplinarnych. Tłumaczy także, że szkoły nie mają obowiązku tworzenia komisji antymobbingowych.

18.02.2019

MEN przypomina o konieczności ustalenia nowej sieci szkół

Zarządzanie oświatą

Samorządy muszą ustalić nowy plan sieci szkół. To kolejny etap reformy związany z ostateczną likwidacją gimnazjów. Resort edukacji przypomina o konieczności zrealizowania tego obowiązku oraz udostępnia przykładowe uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół.

14.02.2019

Nauczyciele w poprawczakach bez regulaminów oceniania

Kadry w oświacie

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami likwidującymi regulaminy oceniania nauczycieli. To skutek wprowadzenia zmian w Karcie Nauczyciela. Nowela w tej sprawie weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

14.02.2019

Nie tylko związkowcy chcą strajkować

Związkowcy zakończyli pierwszy etap wchodzenia w spór zbiorowy. Teraz prowadzą rokowania, a następnie mediacje. Chęć udziału w proteście zgłasza także coraz więcej pedagogów niezrzeszonych w związkach zawodowych.

13.02.2019

Depresję u nastolatków łatwo pomylić z buntem

Coraz więcej młodych osób zmaga się z depresją. Zdarza się, że nie uzyskują pomocy na czas, bo złość, smutek i wybuchy agresji składane są na karb nastoletniego buntu. Od tego rodzaju błędów i ich czasem tragicznych skutków, ustrzec ma kolejna edycja kampanii społeczno-edukacyjnej Forum Przeciw Depresji.

13.02.2019

Akcja maturzystów pokazała solidarność z osobami LGBT+

Zarządzanie oświatą

Maturzyści I SLO Bednarska podczas studniówki zatańczyli poloneza w parach jednopłciowych, aby okazać solidarność z osobami LGBT+. Uczniowie mają nadzieję, że dzięki ich inicjatywie, inne szkoły przychylnie będą podchodzić do udziału par nieheteroseksualnych w takich wydarzeniach jak studniówka.

12.02.2019

Minister apeluje o współpracę na rzecz jakości edukacji

Zarządzanie oświatą

"Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości" - to podpisany w poniedziałek przez minister Annę Zalewską dokument, w którym szefowa MEN zaapelowała do wszystkich tych, którym na sercu leży dobro polskiej szkoły o podjęcie wspólnej pracy na rzecz podniesienia jakości oświaty.

11.02.2019

Dyrektor organizuje pracę szkoły, także gdy nauczyciele strajkują

Kadry w oświacie

Masowe L4, zapowiedź kolejnej akcji strajkowej - nauczyciele walczą o podwyżki płac. Podczas protestów to na dyrektorów spadnie konieczność zorganizowania pracy szkół. Muszą też zadbać, by uczniowie zrealizowali program, bo jak podkreśla resort edukacji, nie ma możliwości przedłużenia roku szkolnego.

11.02.2019

Minister podpisała rozporządzenie o minimalnych stawkach dla nauczycieli

Kadry w oświacie

Minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli, w wyniku czego płace zasadnicze nauczycieli wzrastają z mocą wsteczną od 1 stycznia 2019 r., zależnie od stopnia awansu zawodowego, od 121 do 166 zł brutto.

08.02.2019

Na bankowość tylko z zaświadczeniem od proboszcza

Szkolnictwo wyższe

Kandydat na studia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu musi przedstawić opinię od proboszcza. Według RPO narusza to prawa osób niewierzących, zwłaszcza że szkoła nie prowadzi tylko zajęć w dyscyplinach kościelnych i dostaje pieniądze z NBP.

07.02.2019