Kluby dziecięce nadal poza kontrolą

Nie będzie skrócenia terminu, który mają kluby dziecięce na dostosowanie się do wymogów stawianych przez ustawę o opiece nad dziećmi do lat 3. Placówki będą miały na to rok - informuje...

19.04.2013