Senat poparł 12.05. ustawę o utworzeniu nowego Systemu Informacji Oświatowej (SIO). W głosowaniu senatorowie zdecydowali, że nie będą proponować żadnych poprawek do ustawy.
W głosowaniu ustawę bez poprawek poparło 53 senatorów, 38 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Wcześniej Senat nie zaakceptował wniosku senatorów PiS o odrzucenie ustawy w całości.
Przegłosowanie przez senatorów wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek spowodowało, że nie głosowanych było ponad 30 propozycji zmian zgłoszonych przez senatorów PiS oraz senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Wśród nich, obok poprawek porządkowych i stylistycznych, były też poprawki zmierzające do wyeliminowania z ustawy zapisów o zbieraniu danych wrażliwych oraz prowadzące do rezygnacji ze zbierania danych indywidualnych o uczniach.
Według MEN obecny system z punktu widzenia obowiązujących standardów jest przestarzały. Resort edukacji uważa, że nowy i nowoczesny system ułatwi zarządzanie oświatą, w tym zoptymalizuje wydatki, m.in. subwencja oświatowa będzie kierowana do samorządów w precyzyjnie ustalonej wysokości.
Nowa ustawa o SIO ma wejść w życie od 30.04.2012 r. Początkowo oba systemy - obecne SIO i nowe SIO - będą funkcjonowały równolegle.
Teraz ustawa trafi do prezydenta.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 12.05.2011 r.