Urszula Bauer nowym kuratorem oświaty w woj. śląskim

Urszula Bauer została powołana przez minister edukacji Annę Zalewską na stanowisko kuratora oświaty w woj. śląskim; zastąpiła na tym stanowisku dotychczasowego kuratora Stanisława Fabera. Szkoła to...

18.03.2016