Stypendium Ministra Edukacji Narodowej jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia edukacyjne. Każdego roku do MEN wpływa około dwóch tysięcy wniosków o przyznanie tego wyróżnienia. Wszystkie te wnioski dotyczą uczniów, mogących się pochwalić znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji. Także międzynarodowymi sukcesami.
W 2014 r. stypendium trafiło do 320 uczniów, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i sporcie. Kwota stypendium to 3.000 zł jednorazowej nagrody dla każdego z 320 stypendystów. Na wypłatę stypendiów przeznaczono łączna kwotę  960.000 zł.

Kongres Edukacja i Rozwój