"Często jako nauczyciele i rodzice słyszymy o tym jak Internet może zakłócić relacje społeczne, np. w wymiarze kontaktów rówieśniczych, czy relacje nauczyciel uczeń. Dużo mówi się także o zjawiskach negatywnych, w które angażują się młodzi ludzie – cyberprzemocy, korzystaniu z niewłaściwych treści czy uzależnieniu od Internetu." – mówi prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

Profesor wbrew obowiązującym trendom koncentruje się na jasnej stronie wykorzystania Internetu przez młodych ludzi. W swoim wystąpieniu zwraca szczególną uwagę na zaangażowanie w zabawę i rozrywkę oraz inne typy aktywności. Prezentuje nie tylko ciekawe wyniki badań, ale też konkretne przykłady takich pozytywnych aktywności. Dodatkowo wskazuje czynniki, które wpływają na zaangażowanie dzieci i młodzieży.
Więcej informacji o tym, kiedy Internet przynosi korzyści i o jakich aktywnościach mówi profesor Pyżalski będzie można dowiedzieć się 22-23 października na II Kongresie Edukacja i Rozwój. Zgłoś się już dziś>>   

Kongres Edukacja i Rozwój