Porozumienie podpisali w czwartek prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz i Przewodnicząca Zjednoczonej Lewicy Barbara Nowacka.
"Każde społeczeństwo tworzące wspólnotę największą troską otaczać powinno młode pokolenie stanowiące o jego przyszłości. System oświaty zapewniający właściwą edukację dzieci i młodzieży jest jednym z najważniejszych filarów prawidłowo funkcjonującej wspólnoty" - głosi preambuła do porozumienia.
Główne postanowienia to ograniczenie możliwości likwidacji szkół, utrzymanie oddzielnej ustawy regulującej pracę nauczyciela oraz zmiany dotyczące wynagrodzeń. W przypadku tych ostatnich chodzi o zwiększenie udziału płacy zasadniczej w stosunku do reszty wynagrodzenia.
Związkowcy wystąpili również do innych partii z propozycją zawarcia porozumienia.  Dokument>>

Kongres Edukacja i Rozwój