"Chcemy, aby dyskusja koncentrowała się wokół najistotniejszych obszarów funkcjonowania systemu oświaty i miejsca tej tematyki w programach wyborczych poszczególnych ugrupowań" - informują związkowcy na swojej stronie internetowej.
Główne punkty to m.in.: rola państwa w zapewnieniu dostępu do oświaty publicznej, nadzór prawny nad szkołami i system finansowania szkół i placówek.

ZNP zawarł porozumienie ze Zjednoczoną Lewicą>>

Kongres Edukacja i Rozwój