Dokument wywołuje duże kontrowersje.
– Nasze doświadczenia historyczne dotyczące UPA wiążą się z ludobójstwem, które zostało dokonane na polskim narodzie mieszkającym na południowo-wschodnich Kresach – mówi „Rz" Jan Żaryn, prof. historii z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Instytut Pamięci Narodowej planuje omówić tę kwestię z ukraińskimi historykami.
– Nasze doświadczenia historyczne dotyczące UPA wiążą się z ludobójstwem, które zostało dokonane na polskim narodzie mieszkającym na południowo-wschodnich Kresach – mówi „Rz" Jan Żaryn, prof. historii z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 15 października 2015 r.

MSZ: Grupa Wyszehradzka wyszkoli ukraińskich pedagogów>>