Resort edukacji przekazał do konsultacji społecznych projekt założeń do nowelizacji Karty...
Monika Sewastianowicz
22.03.2013
Rodzice dzieci uczęszczających do lubelskiej podstawówki, która zasłynęła niedawno z wywieszania...
Monika Sewastianowicz
21.03.2013
Wylot za granicę w czasie zwolnienia lekarskiego nie oznacza jego niewłaściwego wykorzystania i nie...
Monika Sewastianowicz
21.03.2013
Określenie wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli na 47 dni, zmiana zasad udzielania im urlopu...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
21.03.2013
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie regulujące organizację szkół w podmiotach...
Monika Sewastianowicz
21.03.2013
Dziś pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, który zgodnie uczniowską tradycją, jest okazją do...
Monika Sewastianowicz
21.03.2013
Organ nie może odmówić udostępnienia informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku, jeżeli...
Anna Dudrewicz
21.03.2013
Resort edukacji prowadzi kampanię popularyzującą pomysł posyłania sześciolatków do szkoły, w spoty...
Monika Sewastianowicz
21.03.2013
Szkoła publiczna to ta, w której nauka jest bezpłatna, nawet jeśli prowadzi ją podmiot prywatny,...
Nowotnik Norbert
21.03.2013
Tomasz Pilikowski, uczeń V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, zajął pierwsze miejsce w...
Pipała Agnieszka
21.03.2013
66 proc. badanych uczniów gimnazjów i 54 proc. uczennic miało kontakt z pornografią, zanim...
PAP
21.03.2013
Szkoły mają już niewiele czasu na przekazanie danych do systemu informacji oświatowej. Informacje...
Piotr Gąsiorek
21.03.2013
29 przedszkoli i szkół w woj. opolskim chce w najbliższych sześciu latach wprowadzić nauczanie w...
PAP
20.03.2013
kolejnej aferze w gdańskiej szkole La Salle donosi Gazeta Wyborcza. Według ustaleń dziennikarzy...
Monika Sewastianowicz
20.03.2013
Edukacja włączająca, polegająca na stworzeniu uczniowi niepełnosprawnemu warunków do nauki w...
PAP
20.03.2013
W czwartek, 21 marca odbędzie się kolejny, drugi już w tym roku zjazd Akademii Zarządzania...
20.03.2013
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie wprowadzające nowe regulacje dotyczące bibliotek...
Monika Sewastianowicz
20.03.2013
Minister edukacji Krystyna Szumilas powiedziała we wtorek wieczorem po spotkaniu z klubem PSL, że...
Nicałek Wiktoria
20.03.2013
Niedawne badania przeprowadzone przez Fundację Europejską wykazały, że wiele szkół zobowiązuje się...
Monika Sewastianowicz
20.03.2013
Brak możliwości zaskarżenia postanowienia o przedłużeniu pobytu nieletniego w schronisku dla...
Monika Sewastianowicz
20.03.2013
Prof. Mariusz Jędrzejko, dyrektor Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, powiedział w...
20.03.2013
Organizatorzy protestu STOP likwidacji bibliotek zamierzają aktywnie uczestniczyć w opracowaniu jak...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
20.03.2013
Gimnazjaliści mają spore trudności z odbiorem współczesnych tekstów kultury, takich jak film czy...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
20.03.2013
Stypendia dla uzdolnionych dzieci w trudnej sytuacji materialnej przyzna po raz siódmy Fundacja...
PAP
19.03.2013
155 uchwał o zamiarze likwidacji szkół i placówek oświatowych na Mazowszu trafiło do Kuratorium...
Pecka Ilona
19.03.2013
Trzech gimnazjalistów z Puszczykowa, którzy znęcali się nad kolegą, stanęło przed sądem dla...
Monika Sewastianowicz
19.03.2013
Polsce nikt nie kontroluje prywatyzacji oświaty publicznej - alarmuje ZNP, które zaskarżyło do...
PAP
19.03.2013
Samorządy otrzymają ponad 39, 5 mld zł w ramach łącznej kwoty subwencji oświatowej na 2013 r. W...
Karol Kozłowski
19.03.2013
W poprawkach zgłoszonych do projektu nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym MEN proponuje...
Monika Sewastianowicz
19.03.2013
Dyspozycyjność osoby pracującej w gospodarstwie wyłączona jest w przypadku osób uczących się w...
Wojciech Kowalski
19.03.2013