Europa podejmuje działania w zakresie nowych narkotyków syntetycznych
 
 
Nielegalne narkotyki i nowe substancje psychoaktywne stały się wyzwaniem zarówno dla decydentów, jak i dla tych wszystkich, którzy zajmują się tą problematyką na co dzień w swoim otoczeniu.
 
Coroczna konferencja Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków (EAD), współorganizowana przez Komisję Europejską i Polską Prezydencję w UE, miała miejsce 7 lipca 2011 r. w Warszawie. Wśród prelegentów znaleźli się: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych – Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Andrzej Włodarczyk oraz  przedstawiciele instytucji europejskich odpowiedzialni za politykę narkotykową. W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego – sygnatariusze Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków, naukowcy oraz goście honorowi, w tym Krzysztof Jaryczewski, założyciel zespołu rockowego „Oddział Zamknięty”.
 
Konferencja zgromadziła osoby działające w tej dziedzinie zarówno zawodowo, jak i społecznie, które na co dzień muszą odpowiadać na wiele pytań: W jaki sposób przeprowadzać dobrowolne testy na obecność narkotyków? Jak szkolić dziennikarzy, by potrafili właściwie informować o różnych formach uzależnień, w tym od narkotyków? Jak stosować terapię poprzez muzykę? Co może uczynić firma prywatna, by identyfikować nowe substancje psychoaktywne, pojawiające się na rynku? Czy muzyka to skuteczny sposób docierania do młodzieży z pozytywnym przekazem, jak twierdzi Włoski raper – Phase?
Powyższe zagadnienia były przedmiotem rozważań podczas warszawskiej konferencji w ramach Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków (EAD).
 
Najważniejszym zagadnieniem spotkania był problem pojawiania się nowych substancji psychoaktywnych. Komisja Europejska jest odpowiedzialna za proponowanie państwom członkowskim, by nowe środki psychoaktywne były poddawane kontroli zgodnie z Decyzją Rady 2005/387/WSiSW. Komisja dokonuje przeglądu mechanizmu szybkiej wymiany informacji o nowych substancjach psychoaktywnych, ustanowionego Decyzją Rady, oraz analizuje, jak sprawić, by był on bardziej skuteczny. Będzie to kluczowe zagadnienie „Raportu na temat oceny funkcjonowania Decyzji Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych”, który przedstawi wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej V. Reding. W ten sposób Komisja Europejska wspiera Polskę i inne państwa członkowskie UE w walce z narkotykami syntetycznymi.
 
Więcej informacji:
1. Europejska Kampania w sprawie Narkotyków: www.action-drugs.eu
2. Plan działania UE w zakresie narkotyków na lata 2009-2012:
3. Strona wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej V. Reding: http://ec.europa.eu/reding
4. Strona Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/justice
5. Strona Polskiej Prezydencji Rady: http://pl2011.eu/