Do zapadnięcia wyroku parabank jest niewinny

Państwo i obowiązujące prawo nie są w stanie ochronić obywateli przed niewiedzą, naiwnością, ani przed wszelkimi oszustwami - twierdzą prawnicy. Część z nich uważa, że firmom przysługuje domniemanie...

09.08.2012

RPO: trzeba zbudować sieć doradców gminnych

Należy wprowadzić darmowe doradztwo finansowe na poziomie gmin - mówiła rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz. Jej zdaniem ostrzeżenia KNF nie docierają do zwykłych ludzi.

09.08.2012

Korekta faktury wewnętrznej w imporcie usług

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie wskazują wprost, w którym momencie podatnik powinien uwzględnić otrzymaną od zagranicznego kontrahenta fakturę korygującą. Zagadnieniem tym zajmuje...

08.08.2012

SSE: trzeba wprowadzić nowe zachęty dla inwestorów

Trzeba przedłużyć działanie specjalnych stref ekonomicznych co najmniej do 2026 roku podkreślają eksperci. Szczególnie, że ulgi podatkowe, które oferują SSE to jedyna zachęta, jaką mamy dla...

07.08.2012

Prof. Chmaj: 5-letnie studia prawnicze są archaiczne

Dwu i pół letnie studia prawnicze nastawione na przedstawianie określonych treści i zachowań, a także myślenia zdaniem prof. Marka Chmaja - zdecydowanie wystarczają. Uważam, że 5-letnie studia...

06.08.2012

Sąd w roli płatnika podatku dochodowego

Organy wymiaru sprawiedliwości, jak i inne organy uczestniczące w postępowaniach sądowych nierzadko powierzają różne czynności osobom fizycznym, stając się płatnikami podatku dochodowego od osób...

06.08.2012

Adw. Naumann: choroba, która toczy cały rynek

Zakaz niedozwolonego pozyskiwania klienteli jest słuszny - uważa adwokat Jerzy Naumann. Przeciwdziałą takim praktykom jak podbieranie spraw oraz ocenianie poprawności prowadzenia sprawy za plecami...

06.08.2012

Konieczna jest regulacja prawna biobanków

Problematyka biobanków w Polsce nie była dotychczas należycie dostrzegana zarówno w doktrynie prawa, jak i ustawodawstwie - stwierdza na łamach Państwa i Prawa Dorota Krekora-Zając z Uniwersytetu...

06.08.2012

Rafał Fronczek: ostrożnie z definiowaniem dokumentu

Nie jest uzasadnione wprowadzanie do kpc rozróżnienia dokumentów tekstowych i innych, twierdzi Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej. Powstanie problem składania podpisów pod dokumentami...

05.08.2012

KRS: reorganizacja prokuratury będzie szkodliwa

Krajowa Rada Sądownictwa uważa, że doraźne, pospiesznie wprowadzane i w istotny sposób zmieniające dotychczasowe funkcjonowanie prokuratury zmiany nie służą stabilności jej działania, a w...

04.08.2012