Badania na temat asertywności mogą wskazywać, że kobietom trudniej odzyskiwać pieniądze z rynku - twierdzi Piotr Ławacz, psycholog społeczny. Wynika to z różnic w sposobie myślenia kobiet i mężczyzn.

- Badania nad brakiem asertywności przeprowadzane w latach 70. dotyczyły w dużej mierze właśnie kobiet– twierdził Piotr Ławacz, coach i psycholog społeczny. Mężczyźni, którzy nie mogą odzyskać pieniędzy z rynku widzą to jako problem drugiej strony, Kobiety zaczynają szukać w winy w sobie: „może nie dość dobrze wykonałam to zadanie?”, „może nie nadaję się do współpracy z takim klientem?”. Mają też większość skłonność do przewlekania procesu windykacji – dodaje Ławacz.

Podczas konferencji dyskutowano także na temat czynników, które zwiększają bezpieczeństwo w biznesie.

–Kluczem do bezpieczeństwa jest informacja gospodarcza – mówiła prawnik Anna Marcinkowska. –I to już na etapie negocjowania kontraktu. Im więcej wiemy o naszym potencjalnym kliencie, tym lepiej możemy zabezpieczyć się przed ryzykiem. I zdecydować, na ile jesteśmy skłonni do rozliczeń w tzw. kredycie kupieckim–dodała. W umowie, zrozumiałej i nie zawsze napisanej fachowym prawniczym językiem warto ustalić, jakie mamy możliwości działania, gdy kontrahent nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.

Podkreśliła jednak, że zabezpieczenia muszą być stosowane w rozsądnym zakresie.

 Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

 

 

 

Źródło: http://www2.krd.pl, stan z dnia 19 października 2012 r.