Ściganie parabanków trudne i kosztowne

Sprawy dotyczące parabanków są trudne i drogie. Trzeba przejrzeć dużo dokumentów, prosić o ekspertyzy, z których wynikać będzie prowadzenie działalności parabankowej - mówi Marek Wędrychowski, główny...

25.08.2012

SN proponuje powrót ławników do sądów pracy

W informacji o swojej działalności w 2011 r. Sąd Najwyższy zaproponował przywrócenie zasady, że sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych rozpoznawane są przez sądy w składach...

24.08.2012

Szef KNF: prawo jest jasne, wystarczy je egzekwować

Nie trzeba poprawiać przepisu Prawa bankowego, który mówi o prowadzeniu działalności bankowej jako o przyjmowaniu środków pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem. On jest dostatecznie precyzyjny -...

23.08.2012

Fiskus bezprawnie opodatkowuje zadośćuczynienia

Organy podatkowe konsekwentnie żądają opodatkowania podatkiem dochodowym kwot przyznanych za przewlekłość postępowania sądowego, mimo że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z grudnia 2011 roku...

23.08.2012

Sędziowie przypominają zasady "odwieszania" kar

W związku z toczącą się w mediach dyskusją na temat zasad odwieszania kar wymierzonych w zawieszeniu (tj. zarządzania wykonania kary) sędziowie SSR Wojciech Buchajczuk i SSO Maciej Strączyński...

22.08.2012

Gronkiewicz-Waltz: prokuratura nie zna prawa bankowego

Prokuratura powinna od razu po zgłoszeniu przez KNF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wszcząć postępowanie wobec Amber Gold, a nie je umarzać - uważa prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prawnik i...

21.08.2012

KRS: budżet dla sądów na 2013 rok jest zbyt skromny

Zabraknie pieniędzy na likwidowanie rosnących zaległości niezałatwionych spraw w sądach czy zapowiadane przez ministra sprawiedliwości, zwiększenie zatrudnienia sędziów, asystentów i urzędników w...

21.08.2012

Najnowsze zmiany w kkw budzą konstytucyjne wątpliwości

Obowiązujące od początku tego roku zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym mogą ograniczać możliwość skarżenia się osób pozbawionych wolności w związku z różnymi aspektami wykonywania kary, kluczowymi z...

21.08.2012