Obniżenie stawki dla adwokatów obniży jakość usług

W opinii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka obniżenie stawki minimalnej dla pełnomocnika, któremu powierzono z urzędu sporządzenia skargi na przewlekłość postępowania, może doprowadzić do obniżenia...

04.12.2012

Wyższe podatki osobiste lekarstwem na kryzys

Średnia stawka najwyższego progu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na świecie wzrosła w 2012 roku o 0,3 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Najwyższe stawki podatków osobistych obowiązują...

04.12.2012

Jaka spółka dla wydobycia gazu łupkowego?

Utworzenie spółki-córki, która wejdzie jako partner do łupkowego sojuszu, mogłoby być bezpiecznym rozwiązaniem pod względem finansowym dla PGNiG. Podczas podpisywania historycznego porozumienia z...

04.12.2012

Odmiana nazwisk na wokandzie

Problem odmian nazwisk w sądzie jest wyjątkowo wyraźnie widoczny, ale nie tylko w sądzie. Ludzie nie odmieniają nazwisk! A to błąd - twierdzi Agnieszka Malinowska, kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym...

04.12.2012

Lewiatan chce opodatkowania realnych zysków z łupków

Opodatkowanie przedsięwzięć biznesowych związanych z wydobyciem gazu dopiero w momencie osiągnięcia rentowności, wydłużenie okresów rozliczenia strat, amortyzowanie nakładów inwestycyjnych od momentu...

03.12.2012

Sędzia na tropie lekarskiego poświadczenia nieprawdy

Zaświadczenie lekarskie coraz częściej nie służy celom leczniczym, a powoduje skutki ekonomiczne lub prawne. Jakie są możliwości i ograniczenia sędziego w ocenie jego prawdziwości? - zastanawia się...

02.12.2012