Lewiatan popiera projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, który zakłada wprowadzenie do systemu prawnego zasady, zgodnie z którą tylko dwa razy w roku kalendarzowym - 1 stycznia i 1 czerwca - mogą wchodzić w życie przepisy mające wpływ na podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej.
Autorzy przygotowanej na ten temat opinii przypominają, że odd początku lat 90 mamy w Polsce do czynienia ze stałym wzrostem inflacji przepisów prawa.
Kadencja Sejmu Liczba przyjętych ustaw
I kadencja Sejmu (tylko 2 lata) - 94
II kadencja Sejmu 470
III kadencja Sejmu 640
IV kadencja Sejmu 894
V kadencja Sejmu (tylko 3 lata) 384
VI kadencja Sejmu 952

Zdaniem ekspertów Lewiatana, duża liczba regulacji prawnych, wywołuje wśród przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich uczucie zagubienia i niemożności sprostania obowiązkom z nich wynikającym (tylko przepisy podatkowe obowiązujące MSP pochodzą z ponad 70 różnych aktów prawnych). Ok. 60 proc. stanowionego w ciągu roku prawa, to nowelizacje, które ciężko śledzić na bieżąco MSP.
Wśród licznych barier związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, wciąż na pierwszym miejscu wymieniają brak stabilności (zmienność i brak przewidywalności) regulacji prawnych ograniczający m.in. skłonność przedsiębiorstw do inwestowania, a także obiektywny brak możliwości dostosowania się do nowych regulacji prawnych.
Dlatego PKPP Lewiatan, pomimo licznych wyjątków od zasady, które mogą wpływać w praktyce negatywnie na funkcjonowanie tej nowej zasady, pozytywnie ocenia przesłany do konsultacji projekt założeń,.
- To bardzo dobry pomysł i krok w dobrym kierunku, choć z wyjątkami (inne terminy wejścia w życie przepisów prawa niż wyznaczone w projekcie) - ocenia Katarzyna Urbańska, dyrektorka departamentu prawnego PKPP Lewiatan.
W tej chwili przedsiębiorcy w zasadzie każdego dnia dowiadują się o zmianach w przepisach prawa, które mają wpływ na ich działalność gospodarczą. Wielu z nich nie jest w stanie być na bieżąco, co niepotrzebnie wpływa na ryzyko prawne związane z prowadzeniem firmy. Ustalenie stałych dat wejścia przepisów związanych z działalnością gospodarczą da przedsiębiorcom na pewno większe poczucie stabilności - dodaje Katarzyna Urbańska.
Lewiatan rozumie, że racjonalny ustawodawca musiał przewidzieć wyjątki od zasady. - Mamy tylko nadzieję, że nie będą one wykorzystywane zbyt często, a nowa zasada nie stanie się „martwą zasadą" w praktyce. Dlatego liczymy, że w każdej sytuacji zastosowania wyjątku, projektowi aktu prawnego będzie towarzyszyła rzetelna ocena skutków regulacji (OSR) uzasadniająca zastosowanie wyjątku od zasady - ocenia Katarzyna Urbańska.