Otwarta Licencja Edukacyjna nie taka otwarta?

Fundacja Nowoczesna Polska ocenia, że Otwarta Licencja Edukacyjna, na podstawie której Instytut Książki udostępniania w internecie dzieła Korczaka, nie daje użytkownikom żadnych praw ponad te, które...

06.12.2012

Belka: zmiany stóp powinny być dokonywane stopniowo

Zmiany stóp procentowych powinny być dokonywane w sposób stopniowy, chyba, że dzieje się coś drastycznego - uważa prezes NBP Marek Belka. Pytany, dlaczego RPP w grudniu obniżyła stopy o 25 pb, a nie...

06.12.2012

Przedsiębiorcy: kryzys wymaga elastycznego czasu pracy

Od kilku miesięcy nasza gospodarka ostro hamuje. W tej sytuacji jednym z priorytetów polityki państwa powinna być ochrona miejsc pracy. Jednym ze sposobów walki z bezrobociem może być uelastycznienie...

06.12.2012

Związki zawodowe mają za dużo przywilejów?

Związki zawodowe w naszym kraju mają zbyt duże przywileje, za które płacą pracodawcy - uważa Forum Obywatelskiego Rozwoju. Chodzi m.in. o etaty związkowe, obowiązek udostępnienia pomieszczenia dla...

06.12.2012

Opłaty sądowe powinny ściągać urzędy skarbowe?

Sędzia Tomasz Zawiślak twierdzi, że system kosztów sądowych powinien być jak najprostszy. Przemawia za tym interes stron i skarbu państwa. Sciąganiem należności zaś powinny zająć się urzędy skarbowe.

05.12.2012

Obniżenie stawki dla adwokatów obniży jakość usług

W opinii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka obniżenie stawki minimalnej dla pełnomocnika, któremu powierzono z urzędu sporządzenia skargi na przewlekłość postępowania, może doprowadzić do obniżenia...

04.12.2012

Wyższe podatki osobiste lekarstwem na kryzys

Średnia stawka najwyższego progu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na świecie wzrosła w 2012 roku o 0,3 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Najwyższe stawki podatków osobistych obowiązują...

04.12.2012

Jaka spółka dla wydobycia gazu łupkowego?

Utworzenie spółki-córki, która wejdzie jako partner do łupkowego sojuszu, mogłoby być bezpiecznym rozwiązaniem pod względem finansowym dla PGNiG. Podczas podpisywania historycznego porozumienia z...

04.12.2012