Leniency w Polsce wciąż mało popularne

Po pięciu latach obowiązywania polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r. daje się zauważyć stosunkowo niewielkie zainteresowanie programem leniency ze strony przedsiębiorców-...

05.05.2012

Zwrot kosztów delegacji nie jest usługą

Zwrot kosztów delegacji pracownika nie jest usługą tylko jednostronnym ekwiwalentem pieniężnym i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tak wynika z interpretacji...

03.05.2012

Podatkowe grupy kapitałowe nie są podatnikami VAT

Podatkowe grupy kapitałowe są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Czy mogą one także być podatnikami VAT? Jakie konsekwencje będzie miało utworzenie podatkowej grupy kapitałowej dla...

02.05.2012

RPO: dlaczego Polacy nie mogą składać petycji?

Polska konstytucja nadaje obywatelom prawo do składania petycji, skarg i wniosków. Ale kodeks postępowania administracyjnego reguluje tylko tryb składania tych dwóch ostatnich, a o petycjach nie...

26.04.2012

Zasady etyki nie pasują do dużych spółek prawniczych

Zasady etyki prawniczej są pisane pod wpływem praktyki sądowej. Przez klienta rozumiemy osobę, którą reprezentujemy w sądzie. Podczas, gdy spółki prawnicze pracują dla innego typu podmiotów, raczej...

25.04.2012

Bez zwolnienia z VAT dla niektórych usług pocztowych

Ministerstwo Finansów zapowiada wyeliminowanie zwolnienia z VAT dla usług pocztowych świadczonych przez operatora publicznego (Pocztę Polską), które nie mają charakteru powszechnego. To krok we...

24.04.2012